תנאי סף להשכרת קרוואן

  1. על גיל הנהג להיות לפחות 25 שנים.
  1. על הנהג להחזיק ברישיון נהיגה סוג ב’ ומעלה.
  1. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל כל הזמנה עד ___ שעות טרם מועד איסוף הרכב והשבת הכסף ללקוח, וזאת בשל מקרים עליהם אין שליטה, כדוגמת: תקלות טכניות, השבתת כלים, תאונות דרכים.
  1. החברה מתחייבת למסור ללקוח את הקרוואן ואת האמצעים הנלווים אליו באופן התקין. במעמד ההשכרה, עובר נציג החברה עם הלקוח על כל אחד מאביזרי הקרוואן והציוד הנלווה, תוך בדיקת תקינות. במידה שמתעוררת בעיות טכניות בשטח, תעשה החברה מאמצים אפשריים לפתירת הבעיה עם האמצעים העומדים לרשותה. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לפתירת כלל הבעיות השונות, במידה שאין זה מתאפשר.
  1. שוכרי נגררים מקבלים, נוסף על האמור:
  • וו גרירה המותקן כחוק ומוזן ברישיון הרכב
  • יכולת גרירה כמופיע ברישיון הרכב שמתאים לגרירת הקרוואן
  • ביטוח חובה וביטוח מקיף בתוקף לרכב
  1. הלקוח יפקיד 5,000 ₪ במזומן או אשראי אצל החברה במועד השכרת הקרוואן. בעת הצורך, ישמש הפיקדון כהשתתפות עצמית מרבית של הלקוח במקרה של נזק לקרוואן, גניבה, תאונה, או נזק אחר.

 

קראו עוד במדריך – פרק 3 – סוגי הקרוואנים הקיימים